Fakturamottagning

Med Ibistic invoice System mottar ni alla fakturor på et enkelt ställe, och har på så  sätt et samlat överblick över alla era fakturor. Ibistic mottar elektroniska fakturor (Svefaktura och PEPPOL), samt skannade fakturor, och också fakturor mottagna direkt från e-post. Dessa fakturor blir OCR-lästa och verifierade, och Ibistic levererar datakvalitet på 99,8% på inlästa data. Med Ibistic undviker ni manuell inmatning och försvunna fakturor.