Beställ Ibistic för 24SevenOffice

Verksamhetsuppgifter

Användaruppgifter

Välj prenumeration – Ibistic Invoice system

Välj prenumeration – Ibistic travel & Expense

Andra uppgifter

Se prenumerationsvillkår HÄR

Villkår för avtal

Avtalet inngås med 24SevenOffice, med Ibistic Technologies AS som underleverantör. 24SeveOffice fakturerar tjänsten som en del av deras regelbundna faktureringsrutiner.

Prenumerationsavtalet inngås med 24SevenOffice, som kommer fakturera er för dom valda tjänster i sina ordinära fakturor.
Priserna inkluderar:

 • Mottagning av faktura till kunden via mejl som TIFF- eller pdf filar - inkluderar OCR läsning

 • verifiering och leverans

 • 99.8% noggrannhet

 • Egen invoicedrop adress för mottagning och processering av fakturor

 • Accesspunkt för mottagning av EHF och PEPPOL dokument i PEPPOLs infrastruktur

 • Etablering av integration

 • Drift och uppgradering av systemet

 • Elektroniskt dokumentarkiv

 • Lagring enligt lagens krav

 • Backup och säkerhet

 • Gratis support

 • Obegränsat antal användare