Ibistic for 24SevenOffice

Hantering av fakturor, utlägg och reseräkningar för 24SevenOffice

Ibistics lösning för en lättare og mer effektiv hantering av inkommande fakturor, begäran om återbetalning för utlägg och resor, säkert integrerad med 24SevenOffice

AppstoreGoogleplay

Ibistic Invoice System – Den intelligenta lösningen för leverantörhantering

Ibistic bistår er med att automatisera er hantering av fakturor

Spara tid

En tidsbesparande lösning för att automatisera er hantering av inkommande fakturor. Er process blir snabbara och billigare. Bokföringsavdelningen har alltid total överblick

Elektronisk arkiv

Alla fakturabilagor bevaras elektronisk – slut på alt papper och saknade bilagor

Automatiserad integration mot 24SevenOffice

Ibistic har standard integration mot 24SevenOffice, som ger en regelbunden och säker utbyte av data mellan parterna. Kontoplaner och leverantörregister til Ibistic, och färdig konterade og godkända fakturor till 24sevenOffice

Mottagande av fakturor

Oberoende av om dom kommer via mail, och skannas, till Ibistic sin skanningslösning invoicedrop.com, eller kommer direkt elektronisk via EHF/PEPPOL-nätverket, så ser ibistic till att fakturor blir levererade till kunden med alla data närvarande. PDF dokumenten blir OCR lästa med 99,8% korrekta data

Välprövad och säker lösning

Ibistic har trogna och nöjda användare av 24SevenOffice. Dom skryter med snabb och god service, samt att dom sparar betydligt med tid med fakturahanteringen, och att det är en säker och bra lösning

Gratis installation av Ibistic Invoice system mot 24SevenOffice

Låt ibistic automatisera er hantering av inkommande fakturor med automatisk mottagande av fakturor via skanning och OCR-läsning, och EHF närverket, godkänningsflöde och kontering

BASIS

NOK700

månadsvis

 • Gratis support
 • Obegränsat antal användare
 • Mottagning av e-fakturor
 • Skanning och OCR- läsning av fakturor
 • Totalt integrerad med 24SevenOffice
 • Inkluderat 1.000 årliga fakturor
KOM IGÅNG NU

STANDARD

NOK1200

Månadsvis

 • Gratis support
 • Obegränsat antal användare
 • Mottagning av e-fakturor
 • Skanning och OCR- läsning av fakturor
 • Totalt integrerad med 24SevenOffice
 • Inkluderat 2.000 årliga fakturor
KOM IGÅNG NU

Premium

NOK2000

månadsvis

 • Gratis support
 • Obegränsat antal användare
 • Mottagning av e-fakturor
 • Skanning och OCR- läsning av fakturor
 • Totalt integrerad med 24SevenOffice
 • Expansionsmodul: Matchning
 • Expansionsmodul: Rekvisition
 • Inkluderat 3.000 årliga fakturor
KOM IGÅNG NU

Ibistic Travel & Expense

Hantering av återbetalningar för utlägg och reseräkningar för 24SevenOffice

Spara tid med Ibistics lösning för hantering av utlägg och reseräkningar. Slut med saknade kvitton och brist påöversikt över era kostnader

 • Utlägg och köp med kreditkort

 • Bilersättning og traktament

 • Godkänningsflöde

 • Total integration mot 24SevenOffice

AppstoreGoogleplay
External image

KOM IGÅNG NU

Gratis installation av Ibistic Travel & Ecpense

BASIS

NOK700

månadsvis

 • Gratis support
 • Obegränsat antal användare
 • Integration med kreditkort
 • Totalt integrerat mot 24SevenOffice
 • Inkluderat 500 årliga återbetalningskrav
KOM IGÅNG NU

STANDARD

NOK900

månadsvis

 • Gratis support
 • Obegränsat antal användare
 • Integration med kreditkort
 • Totalt integrerat mot 24SevenOffice
 • Inkluderat 1.000 årliga återbetalningskrav
KOM IGÅNG NU

PREMIUM

NOK1200

Månadsvis

 • Gratis support
 • Obegränsat antal användare
 • Integration med kreditkort
 • Totalt integrerat mot 24SevenOffice
 • Expansionsmodul: Resebeställning
 • Expansionsmodul: förhandsgodkänning
 • Inkluderat 1.500 årliga återbetalningskrav
KOM IGÅNG NU

OBS! Et återbetalningskrav/utläggsrapport kan utmärkt innehålla flera utlägg, biersättningar och traktament

100% automatiserad integration mot 24SevenOffice

Integration skal inte vara en broms. Vi har därför sett till at data mellan 24SevenOffice Ibistic sina lösningar samverkar. Det vil säga – ingen manuell inmatning eller inläsning från er sida, eftersom all data utbyts mellan 24SevenOffice och ibistic

 • Inhämtning av leverantörregister i Ibistic

 • Inhämtning av konteringsdimensioner i Ibistic

 • Inhämtning av konteringsregler och perioder i Ibistic

 • Inhämtning av färdig godkända och konterade faktura- och utläggsbilagor til 24SevenOffice

Beställ en demonstation av våra lösningar

Få en online demonstrationsversion, och se hur Ibistic passar just era behov för hantering av inkommande fakturor och återbetalningskrav för utlägg, bilersättning och resor