Norske regler og satser for reisegodtgjørelse

Ibistic har pr. 1. januar 2017 implementert de nye satsene for Statens reiseregulativ i sin løsning for Ibistic Travel and Expense management (ITE) , system for å håndtere utlegg og reiseoppgjør.

 I Norge dekker reisegodtgjørelse næringsmidler (mat og drikke), og kun det. De skattefrie satsene er basert på Statens reiseregulativ, men med en redusert rate basert på bostedstype type for overnattingen. 

Referanser

Skattefri reisegodtgjørelse for Norske virksomheter

Satser for reiser i Norge

Satsene for reisegodtgjørelse er hvet noe. Her får du en oversikt - for detaljert informasjon om regler og satser for utlegg og reiseregning se våre supportsider.

Gjelder for reiser til og innen:

 • Norge.
 • Svalbard, inkluder Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen.
 • Norske biland og områder med særstatus i Antarktis.
  • Om den ansatte har en stopp I utlandet som varer mer enn 6 timer på vei til Antarktis, gjelder reglene for reiser i utlandet for stoppen. Når reisen starter igjen, gjelder reglene for reiser i Norge.

Krav:

 • Avstanden mellom avgangsstedet og minst et av målene må være minimum 15 kilometer.
 • Reisen må vare minst 6 timer
 • Dersom det er kjent før reisens begynnelse at den vil vare mer enn 28 døgn, gjelder følgende regelsett: PM-2013-17: Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenesteste fra den 29. dagen.
  • Om det har vært et opphold i reisen, eksempelvis at den reisende har vært hjemme i helgen, vil reisen fortsette når vedkommende har kommet tilbake, og ikke starte på dag 1 igjen.

Definisjoner

 • En hel dag: 24 timer fra reisens start.
 • Natt: Mellom 22.00 og 06.00
 • For reiser som varer mer enn en hel dag, regnes dager som varer minst 6 timer som en full dag.

Kostgodtgjørelse

Bruk av egen bil

Satser, statens regulativ:

·       Satsene er uendret fra 2016. Se våre supportsider for detaljer.

·       For inntil 10 000 km i kalenderåret, NOK 4,10 pr. km.

·       Over 10 000 km i kalenderåret, NOK 3,45 pr. km.

·       Tillegg for arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø, NOK 0,10 pr. km.

 

Skattefritt beløp:

·       Skattefritt beløp er endret fra NOK 3,80 til NOK 3,50.

·       Det skilles ikke lenger mellom over og under 10 000 kilometer mht. skattefritt beløp.

·       For Tromsø gjelder den samme skattefrie satsen som for resten av landet.

 

Se for øvrig Ibistics Supportsider for behandling av reise og utlegg for flere detaljer om regler og krav eller les mer om løsningen til Travel and Expense Management