Screen Shot 2017-08-15 at 19.02.10.png
 

Hva betyr SEPA og hvordan tjener det din virksomhet?

SEPA er en forkortelse for Single Euro Payments Area. SEPA er et initiativ som er startet i fellesskap mellom Europakommisjonen, Den Europeiske Sentralbanken og de europeiske banker (via EPC: European Payment Council). Formålet er å forenkle, effektivisere og standardisere bankoverføring av Euro-betalinger mellom to SEPA land. SEPA-landene består av hele EU samt alle EØS landene med tillegg av Sveits og Monaco. Intensjonen er dermed å fremme internasjonal forretningsmessig aktivitet mellom europeiske handelspartnere i forskjellige land som bruker Euro som oppgjørsvaluta. SEPA bidrar til dette å sikre enklere prosesser for eksportører, importører og andre parter i offentlig og privat sektor, mellom kunder og leverandører som kjøper produkter og tjenester fra hverandre. SEPA bruker Euro som valuta og reguleres av Det Europeiske Betalingsråd.

SEPA – hurtig, sikkert og billig

En av de store gevinstene er at SEPA-betalinger har en meget lav kostnad - og det faktum har vært et stort løft for den internasjonale handel i Europa. Du kan som virksomhet overføre og motta Euro-transaksjoner til og fra alle land tilhørende SEPA-området like enkelt som nasjonale banktransaksjoner, så lenge mottakerbanken er med i SEPA-samarbeidet og således er SEPA-kompatibel. Systemet gir mulighet for enkle, sikre og hurtige overførsler fra dag til dag.

 
 
transfers.png

ISO 20022 og PEPPOL infrastruktur.

Se hva ISO selv sier om ISO 20022: https://www.iso20022.org/sites/default/files/videos/iso_20022_video.mp4 . For å sikre en ensartet overføring av banktransaksjoner, er det innført en felles XML-standard, som anvendes i SEPA-området, ISO 20022. 

«PEPPOL has developed the Business Interoperability Specifications (BIS) for common eProcurement processes to standardize electronic documents exchanged and validated through an open and secure network, between sending and receiving Access Points for public sector buyers and their suppliers across Europe and beyond.»

I Norge arbeides det for at den samme infrastruktur som er innført for faktura og kreditnota (PEPPOL/EHF infrastruktur) også vil bli benyttet for å flytte SEPA-betalinger. Initiativet til dette ligger i Norge hos Difi som sikrer gjennomføringen i Norge. Hvordan de øvrige landene i SEPA-området vil organisere overføring av SEPA-meldinger er usikkert, men vi regner med at de vil følge den norske modellen, i og med at PEPPOL og SEPA begge er EU-initiativer for enklere og mere effektiv samhandel mellom offentlige og private sektor.

 

 

 

Det er noen forutsetninger ift. SEPA som utløser et krav om å bruke ISO 20022 XML-formatet til overføringer. DnB sier:

"Det er bare filer med SEPA-betalinger som må sendes i ISO 20022 XML. Det betyr at en ekspressbetaling eller en betaling i EUR til et land utenom SEPA-området ikke utløser krav om nytt filformat.

Kravet gjelder heller ikke hvis bedriften er et mikroforetak etter EUs definisjon, dvs. mindre enn 10 ansatte og en omsetning under motverdien av 2 millioner EUR."

Hvis ditt økonomisystem ikke er satt opp til å kunne levere betalingsfiler på ISO 20022-formatet, finnes det en rekke selskaper som kan hjelpe med formatering og formidling av disse via et godkjent Aksesspunkt (AP) – ikke nødvendigvis det samme som distribuerer faktura eller ordrer.

ISO quote copy.png
 
meaning for Ibistics customers.png

 

For informasjon om status på ISO 20022-prosjektet med "casestories" kan du følge denne lenken: http://www.bits.no/wp-content/uploads/2017/07/Nyhetsbrev_6-Bits-ISO-20022-prosjektet.pdf

Hvordan påvirker dette Ibistics brukere?

For å opprettholde funksjonaliteten i Ibistic Invoice, er der behov for registrering og bruk av IBAN i ERP-systemene for å foreta korrekt behandling av fakturaer. I Ibistics fakturabehandling brukes IBAN nummeret sammen med leverandørens organisasjonsnummer til å finne frem til den rette leverandør automatisk. Det gjør seg gjeldende uansett om de ankommer som tolkede data fra papir eller PDF-fakturaer eller som elektroniske fakturaer i eksempelvis EHF og PEPPOL BIS-formatet.

 

SEPA sjekkliste TIL IBISTIC KUNDER:

  • Sjekk at dere har registrert et IBAN (International Bank Account Number), og at det understøttes i deres Ibistic løsning. Hvis det ikke er tilfelle, kan dere henvende dere til Ibistics Support for å få klargjort systemet for IBAN.
  • Registrer IBAN som betalingsløsning i deres ERP-systemer, slik at korrekte data overføres til Ibistic.
  • Sjekk at deres ERP-system er kompatibelt med ISO 20022.
  • Kontroller at det korrekte betalingsformatet tolkes fra papir og PDF fakturaer / -kreditnotaer gjennom Ibistics skanningstjeneste.