Invoicedrop

OCR-skanning, tolking og verifisering av inngående fakturaer

Invoicedrop.com, konseptet

Invoicedrop.com er en tjeneste Ibistic har utviklet og tilbyr for å effektivisere arbeidsflyten for inngående fakturaer. Motta fakturaer direkte fra leverandører via e-post til OCR skanning, verifisering, godkjenning, kontering og arkivering med full sporing. Dersom dere fortsatt mottar fakturaer på papir, kan dere skanne fakturaen til deres egen Invoicedrop.com-konto, og den blir behandlet med samme prosess som den som kommer direkte fra leverandøren via mail. De som skanner papirfakturaer kan benytte QR-koder Ibistic har utstedt, slik at flere fakturaer kan skannes til en fil for videre prosessering, som beskrevet. Pr. i dag kan en e-post ha en samlet størrelse på 50 Mb og hvert enkelt vedlegg opp til 6,5 Mb. Avsender av fakturaene vil motta en mail som bekrefter mottak av e-posten, og om det er feil ved sendingen, vil bekreftelsen inneholde en forklaring av hva feilen består i. Se feilmeldinger under. Fakturaer som blir skannet, tolket med kvalitetssikring av tolkede data, blir automatisk tilgjengelig for videre behandling i Ibistic Invoice System. Ibistic Invoice System er en SaaS-tjeneste utviklet for å effektivisere og automatisere godkjenningsflyt, prosesser og kontering av inngående fakturaer, kreditnotaer og purringer.

Et viktig element ved invoicedrop.com, er dokumentsporing. Når dokumenter sendes gjennom Ibistics tjeneste før de sendes til dokumentbehandler for tolkning av innhold, kontroller og manuell verifisering av dataene, tildeler Ibistic dokumentet et unikt sporings id-nummer, som følger dokumentet gjennom behandlingsleddene. Dette sikrer en avansert sporingsfunksjon for det enkelte dokument og dokumentet spores gjennom hele arbeidsflyten. Brukerne av Ibistics tjenester, vil gjennom et eget grensesnitt kunne følge dokumentet og se ankomne dokumenter og om de er behandlet innen den tidsramme som er angitt for prosessering, tolking og verifisering. Når et dokument mottas til behandling, kjenner Ibistic sporings-id’en og kan derfor oppdatere dokumentsporingen med en positiv kvittering. Om dokumentet av en eller annen grunn avvises i tolken, vil den sende strukturert informasjon om dette. Feilkvitteringen lagres i invoicedrop.com og en e-post sendes automatisk til dokumentets avsender.

Invoicedrop.com

Unngå papirfakturaer og manuelt tastearbeid

Motta fakturaer fra dine leverandører direkte via mail. Tjenesten, invoicedrop.com, OCR-skanner, tolker og verifiserer fakturaene. Om det er feil i tolkingen, blir fakturaene manuelt rettet i tjenesten, derfor kan tjenesten levere data med høy kvalitet til en lav pris, så dere slipper å taste inn data manuelt, og reduserer risikoen for feiltasting.

Utnytt de mange fordelene med ...

- Tolkekvalitet, 99,8 %
- Konkurransedyktige priser
- Slutt med papirfaktura – en miljøvennlig løsning
- En tidsbesparende løsning – unngå å lese og taste fakturadata, eller egen tolkingsprosess

Feilmeldinger:

CRITICAL ERROR! This message could not be processed for the following reason: Your mail contained no attachments. ​ *Denne besked kan ikke behandles, fordi din e-mail manglede en vedhæftet fil.

CRITICAL ERROR! This message could not be processed for the following reason: Your mail was sent to multiple recipients. Please only use one address in the TO header. * Bemærk, hvis man ønsker at sende en kopi af de e-mails, der sendes til en person, kan man frit bruge CC-feltet til dette.

CRITICAL ERROR! This message could not be processed for the following reason: Your mail contained no deliverable attachment. No documents from these messages will be processed. * Dette betyder, at enten modtageradressen eller filtypen var forkert.

CRITICAL ERROR! This message could not be processed for the following reason: The attachment 'qr.png.pdf' is invalid for the following reason: Invalid pdf document.File does not start with a valid header (%PDF) No attachments from this mail will be processed. * Denne hændelse opstår, når en ugyldig PDF-fil indlæses. Dette er en atypisk fejl.

CRITICAL ERROR! This message could not be processed for the following reason: The attachment 'qr.png.tif' is invalid. Error details: Invalid tiff document. Invalid image file header. No documents from this message will be processed. * Denne hændelse opstår, når en ugyldig TIFF indlæses. Dette er en atypisk fejl.

CRITICAL ERROR! The following attachment was rejected by the OCR/interpretation service and will not be delivered: A10012601597-1211.pdf Error details: The file contains an unsupported document type. (Processed 17-01-2012 06:12:03) * Please contact Ibistic Support if you have any questions. [Ibistic tracking id: e16672f6-0c17-4131-bbe0-e9ad296bcbd6] Filen indeholder en fil-type, der ikke understøttes.

CRITICAL ERROR! The following attachment was rejected by the OCR/interpretation service and will not be delivered: A10012601597-1211.pdf Error details: The file contains multiple documents. (Processed 17-01-2012 06:12:03) * Please contact Ibistic Support if you have any questions. [Ibistic tracking id: e16672f6-0c17-4131-bbe0-e9ad296bcbd6] ​ Filen indeholder eller består af flere dokumenter.

CRITICAL ERROR! The following attachment was rejected by the OCR/interpretation service and will not be delivered: A10012601597-1211.pdf Error details: The image quality of the file is not good enough for interpretation. (Processed 17-01-2012 06:12:03) * Please contact Ibistic Support if you have any questions. [Ibistic tracking id: e16672f6-0c17-4131-bbe0-e9ad296bcbd6] ​ Kvaliteten af billedfilen er ikke god nok til indlæsning.

CRITICAL ERROR! The following attachment was rejected by the OCR/interpretation service and will not be delivered: A10012601597-1211.pdf Error details: Not all pages of the document are included in the file. (Processed 17-01-2012 06:12:03) * Please contact Ibistic Support if you have any questions. [Ibistic tracking id: e16672f6-0c17-4131-bbe0-e9ad296bcbd6] ​ Alle sider blev ikke inkluderet i den behandlede fil.

CRITICAL ERROR! The following attachment was rejected by the OCR/interpretation service and will not be delivered: A10012601597-1211.pdf Error details: The document is corrupt and cannot be interpreted. (Processed 17-01-2012 06:12:03) * Please contact Ibistic Support if you have any questions. [Ibistic tracking id: e16672f6-0c17-4131-bbe0-e9ad296bcbd6] ​ Filen er beskadiget og vil derfor ikke blive indlæst.

CRITICAL ERROR! The following attachment was rejected by the OCR/interpretation service and will not be delivered: A10012601597-1211.pdf Error details: The file was rejected for other reasons. Please contact support. (Processed 17-01-2012 06:12:03) * Please contact Ibistic Support if you have any questions. [Ibistic tracking id: e16672f6-0c17-4131-bbe0-e9ad296bcbd6] ​ Filen blev afvist af øvrige årsager. Henvend dig venligst til Ibistic Support for yderligere information eller spørgsmål.