book-man-kan-ikke.jpg
 

Fakturahåndtering - Ibistic Invoice System

Enkel fakturahåndtering kan man ikke lese seg til, men det kan kjøpes. Ibistic Invoice System er en webbasert og brukervennlig løsning for digital håndtering av leverandørfakturaer. Med Ibistic Invoice System vil dere oppleve en vesentlig optimalisering av arbeidsflyten mellom deres regnskapsavdeling, regnskapsfører og øvrige ansatte ved at administrative prosesser automatiseres ved hjelp av løsningen. Dermed får dere tid til andre og mer verdiskapende oppgaver. 

ONLINE ARKIV OG SIKKER DATAHÅNDTERING

Er det litt for mange saker å ta vare på? Med Ibistic slipper dere ytterligere papirbunker og ringpermer. Alt oppbevares i et online arkiv hvor dere alltid vil kunne finne dokumenterne. I tillegg sørger løsningen for at dere får sikkerhet for at data overføres og håndteres sikkert og korrekt ved hjelp av oppsatte regler i henhold til deres oppsett.

 
 
 

Ibistic Travel & Expense - for medarbeidere på farten

Ibistic Travel & Expense er en løsning som er til nytte på alle nivåer i virksomheten. Travel and Expense tillater medarbeidere å registrere og laste opp kvitteringer, reiseregninger og øvrige utlegg hurtig og bekvemt, uansett hvor de befinner seg. Likeledes forenkler løsningen arbeidet for medarbeideren i regnskapsavdelingen, som hurtigt får overblikk over virksomhetens utgifter og hva de ansatte har utestående. Regnskapsdataene overføres automatisk til økonomisystemet.

Sekretærfunksjon

Ibistics løsning har i tillegg en sekretærfunksjon som gjør det mulig for en sekretær å kunne laste opp kvitteringer og opprette utlegg på vegne av den som reiste. Det sparer mye tid. Dette er en funksjon som er særlig relevant for advokater som vil delegere bort opprettelsen av utlegg.  

 
arkiv-moderne.jpg

Ibistic Invoice Screen.png

Integrasjon til et bredt utvalg av økonomisystemer

ibistic - en avtale, som holder  

Når dere kjøper en Ibistic løsning, får dere fri kundestøtte, fritt arkiv i hht. lovens krav, fri oppdatering av systemet. I tillegg leverer Ibistic alltid høy ytelse for både store og små virksomheter. Ibistics løsninger er stabile og har solide integrasjoner med kundenes forskjellige økonomisystemer. Alt leveres med høy sikkerhet og all kommunikasjon mellom systemene er sikker og kryptert. Datainnsamlingen har høy kvalitet og er tilrettelagt for effektivitet og presisjon. Vi setter vår ære i å levere en løsning til dere som fungerer optimalt, og dere kan alltid finne en online veiledning og hjelp til løsningen på helpdesken ved behov.  Vår support kan nås via chat eller telefon og mail. Løsningen kjører og betales som et løpende abonnement.

Vårt økonomisystem er ikke nevnt

 Ser du ikke ditt økonomisystem nevnt, er det ingen grunn til panikk. Vi integrerer til stort sett alle ERP-systemer. Les om fordelene ved å bruke Ibistic fra eksisterende kunder nedenfor.