Ibistic integrerer med deres systemer...

Få best mulig utbytte av Ibistic og integrer med deres systemer og andre verktøy. Ibistic har standard integrasjon med de fleste ERP- og lønnssystemer, kortutstedere, reisebyråer, BI-systemer og mange flere

ERP INTEGRASJON

Ibistic integrerer med deres ERP-system

Ibistics løsninger for å behandle fakturaer, utlegg og reiseregninger er enkle å integrere med ERP-systemer. Ibistic har utviklet standardintegrasjoner i samarbeid med de ledende EP-leverandørene.

Full integrasjon – automatisk import/eksport
  • Import av kontoplan med underliggende dimensjoner

  • Import av leverandørregister og medarbeidere

  • Import av konteringsregler - avhengigheter - perioder

  • Eksport av ferdig godkjente fakturabilag

  • Eksport av ferdig godkjente utleggs- og reiseavregninger

  • Direkte oppslag fra ERP-systemet til arkivet i Ibistic

Noen av våre standard integrasjoner:
External image
External image
External image
External image
External image
External image
External image
External image
External image
External image
External image
INTEGRASJON MED BANKER OG KREDITTKORT

Automatisk import av korttransaksjoner

Motta korttransaksjoner direkte i Ibistic og unngå manuelt tastearbeid og tastefeil. Medarbeiderens kvitteringer kobles mot kredittkorttransaksjonene. Virksomheten har det fulle overblikk og kontroll med prosessen

Spar tid med kortintegrasjon
  • Unngå manuelt tastearbeid

  • Automatisk kategorisering av utgiftene

  • Match mellom kvittering og korttransaksjonen

  • Fullt overblikk over kortforbruket – både for medarbeideren og regnskap

Noen av våre integrasjoner:
External image
External image
External image
External image
External image
External image
External image
External image

Øvrige integrasjoner

Ibistics mange forskjellige typer av integrasjoner går på tvers av systemer og leverandører og gir deres virksomhet en optimal utnyttelse av allerede foretatte investeringer.

Lønnssystemer

Ibistic fører kontering til det system hvor dere har behov for det f.eks. til lønnssystemet for utlegg, kjørebok, reise og diett.
Ibistic splitter evt. konteringsdata mellom forskjellige systemer om det er ønskelig.

Reisebyråer

Ibistic Travel & Expense kan importere reiseplaner fra reisebyråers reiseplansystemer for forhåndsgodkjenning og rapportering.

Betalingsfiler

For de som ønsker det, kan Ibistic overføre filer til nettbank for betaling der, for de som ikke benytter remitteringsfunksjonen i regnskapssystemene.

Single Sign-On (SSO)

For å gjøre innlogging enkelt, kan Ibistic settes opp med SSO til deres SSO-system og brukerne vil da være innlogget i Ibistic og øvrige dataverktøy samtidig.

BI-systemer

Det blir mer og mer vanlig å sammenstille data for grundige analyser i BI-systemer.. Ibistic er tilrettelagt og overfører data til forskjellige verktøy som. f.eks. Power BI. Ibistic har en rekke nyttige rapporter som gir godt overblikk.

Andre systemer

Noen har behov for å viderefakturere fakturaer de mottar. Da integreres Ibistic med funksjoner i faktureringssystemet, slik at godkjenning f.eks. ikke skjer før viderefakturering er gjort.

HR-integrasjon

Det er stor nytte i å ha ett sted hvor brukere og brukerrettigheter administreres. Mer enn 100 000 brukere oppdateres, legges til eller slettes daglig automatisk fra en rekke HR-systemer.

Fakturamottak

Ibistic mottar fakturaer fra en rekke forskjellige kilder, enten det er fra EHF/PEPPOL-nettverket, NemHandel i Danmark, direkte integrasjoner mot fakturautstedere via VANS-nettverk, skannings- og tolkningssentraler eller lokale løsninger for enkeltkunder.

Skreddersydde integrasjoner

Der det er behov, integreres Ibistic den ene, andre eller begge veier, alt etter behov.

External image
External image
External image
External image
External image
External image
External image
External image
External image
External image