expense-til-utlegg-og-reiseavregning-online.png
expense-til-utlegg-og-reiseavregning-online.png

Ibistic Travel & Expense - utlegg og reiseregning system


Effektiv og intuitiv løsning til håndtering av deres utlegg og reiseregninger - Ibistic automatiserer hele prosessen

BESTILL DEMO

SCROLL DOWN

Ibistic Travel & Expense - utlegg og reiseregning system


Effektiv og intuitiv løsning til håndtering av deres utlegg og reiseregninger - Ibistic automatiserer hele prosessen

BESTILL DEMO

registrer utlegg og reiser på farten med Travel & Expense

REGISTRER REISEN & UTLEGG PÅ FARTEN

Med Ibistics app kan du registrere dine utlegg og laste opp kvitteringene - hvor som helst og når som helst.

Så lett er det...

LEI AV UOVERSIKTLIG BEHANDLING AV REISEAVREGNINGER OG UTLEGG?


Uoversiktlig er ofte det første ord som dukker opp når det skal holdes styr på virksomhetens og medarbeideres reiseutgifter, utlegg med bilag og reiseavregning. Gjør en ende på hodepinen ved å benytte reiseavregningssystemet Ibistic Travel & Expense og implementere et intelligent system til travel and expense management. Les mer nedenfor:

 

SCROLL DOWN

LEI AV UOVERSIKTLIG BEHANDLING AV REISEAVREGNINGER OG UTLEGG?


Uoversiktlig er ofte det første ord som dukker opp når det skal holdes styr på virksomhetens og medarbeideres reiseutgifter, utlegg med bilag og reiseavregning. Gjør en ende på hodepinen ved å benytte reiseavregningssystemet Ibistic Travel & Expense og implementere et intelligent system til travel and expense management. Les mer nedenfor:

 

 
 

REISEADMINISTRASJON MED OVERBLIKK

Fra medarbider med utlegg til medarbeider med finans og bokføring – med Expense Management får dere straks overblikk over utlegg og reiseomkostninger og kan dermed enkelt og effektivt få kontroll på virksomhetens utestående fordringer fra medarbeiderne. Dietter, kjøre- eller reiseutgifter – reiseavregningssystemet benytter skjemaer tilpasset din bedrifts behov og gjenkjenner og håndterer alle slags medarbeiderutlegg. Kontering skjer automatisk i prosessen knyttet til de aktuelle utleggstyper, og er dermed alltid oppdateret og korrekt. Der det er behov for alternative kontering, f.eks. knyttet til Prosjekt, Avdeling etc., byr systemet på alternativene, slik at medarbeider enkelt kan henføre utgiftene til korrekt konto. Ibistic Expense fungerer også godt med Ibistic Invoice for behandling av kreditor- og leverandørfakturaer.

 

 
nem reiseadministrasjon fx fra mobilen til medarbeiderutlegg eller reiseregning
 
 
 
 
oprett et utlegg fra kreditkorttransaksjoner

OPPRETT UTLEGG FRA KREDITKORTTRANSAKSJONER

Ibistic Travel and Expense har kredittkortintegrasjon. Transaksjonene overføres regelmessig og automatisk til reiseadministrasjonssystemet, slik at dere enkelt kan opprette utlegg på basis av transaksjonene. Dere får trygghet for at korrekt beløp overføres og kvitteringer matches enkelt. Håndter alle typer reiseavregninger for ansatte via Ibistic Travel & Expense Management. Systemet til reiseadministrasjon giver dere mulighet for å foreta elektroniske betalinger til alle som har tjenestemessige utlegg til kurs, transport, overnattinger og liknende og relaterte utgiftsposter.

 

 

 

SLIK HÅNDTERER DERE ENKELT DERES UTLEGG OG KJØREBOK

Skann - last opp – registrer - umiddelbart etter at utlegget er foretatt ved hjelp av Ibistics system for  reiseadministrasjon. Tiden for overfylte ringpermer med gamle kvitteringer er over. Ibistic Travel and Expense management integreres med deres regnskapsprogram/ERP-system. Når medarbeideren enkelt har fylt inn reiseavregningen og sender inn enten via sin mobiltelefon, tablet eller datamaskin, og utleggene er godkjente, overføres de ferdige oppgjørskrav direkte til regnskapsprogram/ERP-systemet. Enten det er medarbeideren selv eller en annen person som via sekretærfunksjonen  registrerer utleggene, tar systemet seg av nødvendig regnskapsmessig informasion om utleggene og konterer de forskjellige typer utlegg slik at de bokføres korrekt. Medarbeidere sparer tid og dere oppnår større sikkerhet for at utleggs- og reiseavregningen utfyldes og gjøres opp korrekt.

 
 
registrer let utlegg og kjøregodtgjørelser
 
 
 
 
medarbeidere vil elske det smarte reiseregningssystem
 

 

SMART REISEREGNINGSSYSTEM – APP’EN DERES MEDARBEIDERE VIL ELSKE!

Gør det enkelt – og unngå de krøllete kvitteringer i lommer og andre steder. Med Ibistic til Travel and Expense Management kan dere ensarte deres prosess for registrering av reiseavregning og medarbeiderutlegg helt fra medarbeideren står med sit utlegg i hånden til avregningen er blitt godkjent og informasjonen om utlegget er eksportert og arkiveret i deres regnskapsprogram/ERP-system.

 

 
 
 

MedarbeIDERe kan:

  •  Registrere et kreditkort direkte i systemet, hvor alle transaksjoner automatisk overføres.

  • Enkelt skanne et bilde av sin kvittering med sin smartphone og laste det opp

  • Automatisk få sendt utlegg til attestasjon og godkjenning hos leder/godkjenner

 

Godkjennere kan:           

  •  Automatisk motta registrerte utlegg og reiseavregninger

  •  Se gjennom og godkjenne “on the fly” via webbrowser eller på mobil

  • Være sikret et oppdatert system mht. gjeldende regler, satser og lover.


 
 

NO Copy of Claim back your time


Bruk tiden på din kjernekompetanse - Spar tid med Ibistics løsning for å registrere dine reiser og utlegg.

SCROLL DOWN

NO Copy of Claim back your time


Bruk tiden på din kjernekompetanse - Spar tid med Ibistics løsning for å registrere dine reiser og utlegg.

spar tid på reiser og utlegg.png

 

HOVEDEGENSKAPER

 
 
registrer utlegg og reise fra mobil app

Mobile-app

Med Ibistics mobil-app har du mulighet til å registrere dine utlegg mens du er på reise.

kredittkortintegrasjon

Kredittkortintegrasjon

Motta dine kredittkort-transaksjoner direkte i Ibistic. Slipp manuell inntasting.

Automatisk workflow

Automatiser deres prosesser ifm. deres innrapportering av reiser og utlegg.

ERP-integrasjon

Standard integrasjoner sikrer en stabil utveksling av data mellem ERP og Ibistic

 
 
 
diett og kostgodtgjørelse

Diett og kostgodtgjørelse

Automatisk beregning av diett og kostgodtgjørelser jfr. statens satser.

Samsvar

Ibistic sikrer at deres prosedyrer og forretningsprosesser blir ivaretatt.

Bedre kontroll og overblikk

Ibistic gir dere 100 % kontrol og oversikt over deres reiser og utlegg.

kjøregodtgjørelse

Kjøregodtgjørelse

Beregning av kjørte kilometer ved hjelp av Google Maps integrasjon og kompensasjon med statens satser

 
 
 

NO Har du brug for nem administration af leverandørfaktura?


SCROLL DOWN

NO Har du brug for nem administration af leverandørfaktura?


HAR DERE BRUK FOR NEM ADMINISTRASJON AV LEVERANDØRFAKTURA?

NO Kom i gang med Ibistic


SCROLL DOWN

NO Kom i gang med Ibistic


KOM I GANG MED IBISTIC