UTVIKLE DITT REGNSKAP MED LØSNINGER FRA IBISTIC, EN E-CONOMIC PARTNER

Har du allerede funnet ut av hvordan e-conomics online regnskabsprogram kan hjelpe deg til en enklere hverdag med bokføring og fakturering – så vil det sikkert interessere deg å høre at du nå kan få enda mer ut av ditt regnskapsprogram e-conomic. Ibistic har utviklet en smart app for effektiv online fakturahåndtering - og en app for enkel håndtering av reiseregninger og utlegg via mobilen. 

  Med Ibistics applikasjoner, som er spesielt utviklet som tilleggsfunksjoner for e-conomic-brukere, kan du effektivisere arbeidsgangen for dine revisorer, regnskapsførere, regnskapsavdeling og øvrige medarbeidere enda mer. Ibistic har mange års erfaring i bransjen og våre løsninger bygger derfor på en solid kunnskap om utfordringene 

Knyttet til fakturamottak med attestasjon og godkjenning, samt

registrering og innsending av krav om refusjon for reiseutgifter og andre utlegg. Ibistics løsninger kan være profitable for små og mellomstore virksomheter uansett bransje – men vi har også god erfaring med å matche behov hos store virksomheter og vi skreddersyr alltid en løsning til dere.

 
 

Mozilla_Firefox.png

IBISTIC INVOICE SYSTEM

La Ibistic automatisere deres håndtering av inngående fakturaer med automatisk godkjennelsesflyt, kontering og mottak av fakturaer via skanning eller det offentlige nettverket/ELMA. Ibistic Invoice System med elektronisk fakturahåndtering og mottak av inngående fakturaer er fullt integrert med deres e-conomic regnskapsprogram og alle data blir  automatisk overført. Spar dere for tid - og så er det gratis å etablere løsningen!

 

Gratis etablering og alltid med ubegrenset antall brukere og gratis support.

 
 

 

IBISTIC TRAVEL & EXPENSE

 

Er du eller dine medarbeidere ofte på farten, er Ibistic Travel og Expense den rette løsningen for dere for å avregne og melde inn krav om refusjon av utlegg og reiseutgifter. Dere kan fra deres smartphones ordne reiseavregning, utlegg, dietter, kjøregodtgjørelse eller andre utlegg før dere er tilbake på kontoret. Reiseavregningen bliver automatisk sendt i godkennelsesflyt og blir deretter sendt til e-conomic for endelig bokføring.


 

Gratis etablering og alltid med ubegrenset antall brukere, kredittkortintegrasjon og gratis kundestøtte.

 
 
E-conomic_page_psd___100___RGB_8____.png

Logo_e-conomic_integration_fakturagodkendelse_rejseafregning.png

INTEGRASJON

Integrasjon skal ikke være en bremsekloss. Vi har derfor sørget for at alle data mellom e-conomic og Ibistics løsninger spiller sammen. Det vil si - Ingen manuell inntastning eller innlesning fra ders side, da alle data utveksles automatisk mellom e-conomic og Ibistic flere gange i døgnet. Stamdata hentes fra e-conomic og tilsvarende leverer Ibistic godkjente og konterte fakturaer, utleggs- og reiseavregninger direkte til en kassekladd etter deres eget valg i e-conomic. 

Samlet pakke eller en enkelt modul

Har dere kun behov for å implementere vår modul for håndtering av inngående fakturaer til deres e-conomic-løsning, og senere oppdager et behov for et reiseavregningssystem som vår app for reiseavregning og utleggsregistrering støtter, kan modulen enkelt legges til.