Efaktura med Ibistic


SCROLL DOWN

Efaktura med Ibistic


 
 

SLIK VIRKER E-FAKTURA MED IBISTIC

e-faktura  med Ibistic er til jer, der gerne vil have let tilgang til leverandørfakturaer og regnskabsbilag.

 

Hva er efaktura?

En elektronisk faktura er en faktura som utstedes, mottas og behandles elektronisk.  E-fakturaer er for det meste i et specielt format, for eksempel OIOUBL/NemHandel. NemHandel er en e-handels teknologi som gjør elektronisk fakturering så enkelt som å sende email. Modsat online fakturaer kan e-faktura ikke sendes som PDF. Det finnes flere type elektronisk faktura. Nedenfor kan du se de forskellige typer eller les mer om fakturaskanning her.

- og hva er fordeler ved e-faktura?

Når I bruker efaktura gjør I prosessen for mottak raskere, billigere og mer miljøvennlig. Vælger I en samlet løsning bliver efakturaen både scannet og verificeret for dernæst at blive sendt til godkendelse hos jer. Når efakturaen er godkendt sendes fakturaen direkte til jeres økonomisystem.


 
 
 
Efaktura.png
 
 

eFaktura

Med eFaktura så for du dine regninger direkte i nettbanken, og eFakturaene må godkjennes av deg til betaling i nettbanken. Og det som er viktig å merke seg, dette er en avtale som du må inngå med din bankforbindelse.

 
 
 
 
E2B.png
 
 

E2B

En E2B faktura kommer rett inn i økonomisystemet som en XML-fil, og brukes fortrinnsvis av større bedrifter. Fakturaformatet er utviklet i samarbeid mellom større firmaer, og har til nå vært det ledende formatet.

 
 
 
 
EHF-Faktura.png
 

EHF faktura

EHF er forkortelse for Elektronisk handelsformat, og dette er det offentlige standardformatet for elektronisk faktura og kreditnota. Elektronisk faktura (EHF faktura) er allerede et krav i offentlig sektor, men er i dag også godt innarbeidet i det private næringsliv.  Det er etablert en infrastruktur for forsendelse av EHF fakturaer i henhold til den europeiske PEPPOL-standarden

Disse standardene er på plass i Norge i dag:

·       EHF faktura og kreditnota

·       EHF katalog

·       EHF Ordre

·       EHF Ordrebekreftelse

·       EHF Pakkseddel

Og flere standarder er under planlegging.

 
 
elektronisk_faktura_miljovenligt.png

forsendelser og digital infrastruktur
- felles for eFaktura og E2B, EHF via Peppol

Aksesspunkt - et statelig nettverk for elektronisk fakturering
- send på tvers av landegrensene

Elma
- Elektronisk mottakerregister

 
 
 

Felles for både eFaktura og E2B er at hver enkelt avsender må inngå en egen avtale med hver enkelt mottaker for å få sendt fakturaene.

Med EHF-formatene er ikke forsendelsen lenger noe problem, fordi fakturaene sendes via PEPPOL-nettverket. PEPPOL er et europeisk samarbeid som lar bedrifter utveksle forretningsdokumenter. En EHF faktura kan sendes til hvilken som helst mottaker i Europa.

Den norske standarden for utveksling av elektroniske fakturaer er bygget på det europeiske systemet, PEPPOL (Pan European Public Procurement Online). Dette er et nettverk av aksesspunkter for sending av elektroniske fakturaer (e fakturaer) på tvers av landegrensene.

Aksesspunktene funger omtrent som et postkontor, alle velger selv hvilket aksesspunkt de vil benytte. Gjennom aksesspunktet blir man tilknyttet PEPPOL-nettverket og kan sende og motta fakturaer til alle andre som er tilknyttet infrastrukturen.

Mottakerne av de forskjellige EHF-formatene er registrert i Elektronisk Mottakeradresseregister (ELMA). Dette registeret inneholder adressen til det aksesspunktet hvor mottakeren ønsker å få tilsendt dokumenter.

Mottakere som er registrert her, kan motta dokumenter fra andre uten at en forsendelse må foreligge. Mottaker må forplikter seg til å motta filen som sendes så lenge den er sendt i EHF.

 

Få en grønnere virksomhet med efaktura


SCROLL DOWN

Få en grønnere virksomhet med efaktura


 
 
e-faktura_miljovenlig

We like the forest

Don't you?

 
 

Hvorfor skal man gå over til EHF?

Det offentlige har i dag ca. 25 millioner fakturaer pr. år som kan sendes elektronisk. Elektronisk sending og mottak av faktura, kreditnota og purringer vil kunne spare miljøet for papir og sending av bilag med fly- og biltransport.

 
 
 

Fordeler med EHF-faktura


·       Sikker forsendelse av fakturaer

·       Ingen skanning av fakturaer

·       Data leses inn med 100% nøyaktighet

·       Sparer tid og ressurser til fakturahåndtering

 
 

På Ibistics' online helpdesk kan du lese mer om hvor nemt, det er å sende e-fakturaer via (OIOUBL) NemHandel. 

 

 
 
Les om reiseoppgjør og utlegg med Ibistic