Nødvendig verktøy under eksplosiv vekst

Nødvendig verktøy under eksplosiv vekst

Nødvendig verktøy under eksplosiv vekst

Dansk Adform har vokst raskt, både nasjonalt og internasjonalt, i en arena med høyt vekstpotensial.

 

BRANSJE:            UTFORDRING:

Digital Marketing Advertising Service       Virksomhet i vekst

Positiv opplevelse med automatisert fakturahåndtering

Positiv opplevelse med automatisert fakturahåndtering

Positiv opplevelse med automatisert fakturahåndtering

I dag blir 100 prosent av innkommende fakturaer håndtert digitalt i økonomiavdelingen hos SiO, hvorav 85 prosent av det i EHF-formatet.

 

BRANSJE:            UTFORDRING:

Interesseorganisasjon       100 % digital fakturahåndtering

 

"Vi har hentet stor effektiviseringsgevinst"

"Vi har hentet stor effektiviseringsgevinst"

Haavind om Ibistic "Vi har hentet stor effektiviseringsgevinst"

Advokatfirmaet Haavind AS har benyttet Ibistic Invoice System i flere år. Løsningen er godt tilpasset våre spesielle behov som advokatfirma."

 

BRANSJE:        UTFORDRING:

Advokat-bransjen        Spesielle krav

 

Viktig funksjonalitet i faktura arbeidsflyten

Viktig funksjonalitet i faktura arbeidsflyten

Viktig funksjonalitet i faktura arbeidsflyten – Godkjennelseshieraki!

"Godkjennelseshierarkiet i Ibistic sikrer at faktura blir godkjent på riktig nivå i organisasjonen og bidrar til å oppfylle konsernets krav til tilfredsstillende intern kontroll.” 

 

BRANSJE:                       UTFORDRING:

Gjenvinnings- og miljøtjenester  Krav til interne kontroller

 

Verdiskapende kontroll med Ibistic

Verdiskapende kontroll med Ibistic

Fra manuelt tastearbeid til verdiskapende kontroll

“Vi ville gjerne gjøre hverdagen enklere for våre medarbeidere som ikke akkurat synes at det å styre med bilag, er det morsomste de kan foreta seg. Samtidig kunne vi se et stort potensiale til optimalisering..."

 

BRANSJE:              UTFORDRING

Økonomi konsulent    Optimal integrasjon til ERP-system