okonomi__system_tilfojelse_Ibistic
 
 
 

 

 

Bruk MER TID PÅ ders KUNDER OG Kjernevirksomhet

Løsningene fra Ibistic er unike for oss. De er de eneste som har en komplett integrasjon til vårt økonomisystem BMS-R

- at det i tillegg er tid å spare ved at vi bruker kortere tid på administrative oppgaver, er absolutt en fordel!

 

JØRGEN GØTZSCHE JENSEN 

REGNSKAPSASSISTENT - SEMLER GRUPPEN