Ikke alt skal være digitalt – men burde ikke håndtering av fakturaer og medarbeiderutlegg være det?

I følge statistikker, arbeider jurister i gjennomsnitt 47 timer i uken. Denne arbeidstiden viser at  prioritering av ressurser er helt avgjørende. Deres tid er viktig, derfor skal det ikke brukes unødig energi  på behandling av fakturaer og reiseregninger. Ibistic leverer en brukervennlig løsning for håndtering av leverandørfakturaer til en rekke av Norges største advokatfirmaer. Med dette kan de i stedet fokusere på sin  forretning og kjernekompetanse. Vil dere høre mer om hvordan dere kan optimalisere deres økonomifunksjon uten at det koster en formue, ta kontakt?

Ibistic tilbyr en løsning til advokatvirksomheter med full integrasjon til virksomhetenes økonomisystem og Ibistic Invoice System. Vi har mange års erfaring og setter vår ære i å alltid levere den beste og mest effektive løsning og service. 

 

Eller les her på siden om fordelene ved bransje-løsningen.