Ibistic for 24SevenOffice

Behandling av fakturaer, utlegg og reiseregninger for 24SevenOffice

Ibistics løsninger for mer effektiv og rasjonell behandling av inngående fakturaer, anmodninger om refusjon for utlegg og reiser, trygt integrert med 24SevenOffice

AppstoreGoogleplay

Ibistic Invoice System - Den intelligente løsningen for håndtering av kreditorer

Ibistic hjelper dere med å automatisere deres behandling av fakturaer

Spar tid

En tidsbesparende løsning som automatiserer deres behandling av inngående fakturaer. Deres prosess blir hurtigere og billigere. Regnskap har alltid full oversikt

Elektronisk arkiv

Alle fakturabilag oppbevares elektronisk – slutt på alt papir forsvunne bilag

Automatisert integrasjon til 24SevenOffice

IIbistics standard integrasjon med 24SevenOffice, gir en regelmessig og sikker utveksling av data mellom 24SevenOffice og Ibistic, Kontoplaner og leverandørlister til Ibistic og ferdig konterte og godkjente fakturaer til 24SevenOffice

Mottak av fakturaer

Ibistic sørger for at alle fakturaer, enten de kommer via mail eller skannes til Ibistics tjeneste, Invoicedrop.com, eller kommer direkte elektronisk via EHF/PEPPOL-nettverket blir levert direkte til bruker med alle data presentert. PDF-dokumentene tolkes med 99,8 % korrekte data

Velprøvd og sikker løsning

Ibistic har trofaste og fornøyde brukere av 24SevenOffice. De skryter av hurtig og god service, og at de sparer betydelig med tid i fakturabehandlingen og at det er en trygg og god løsning

Gratis oppsett av Ibistic Invoice System mot 24SevenOffice

La Ibistic automatisere deres håndtering av inngående fakturaer med automatisert mottak av fakturaer via skanning og tolking og EHF-nettverket, godkjenningsflyt og kontering

BASIS

NOK700

månedlig

 • Gratis support
 • Ubegrenset antall brukere
 • Mottak av e-fakturaer
 • Skanning og tolking av fakturaer
 • Fullt integrert med 24Sevenoffice
 • Opp til 1 000 årlige fakturaer
KOM I GANG NÅ

STANDARD

NOK1200

månedlig

 • Gratis support
 • Ubegrenset antall brukere
 • Mottak av e-fakturaer
 • Skanning og tolking av fakturaer
 • Fullt integrert med 24Sevenoffice
 • Opp til 2 000 årlige fakturaer
KOM I GANG NÅ

PRENMIUM

NOK2000

månedlig

 • Gratis support
 • Ubegrenset antall brukere
 • Mottak av e-fakturaer
 • Skanning og tolking av fakturaer
 • Full integrasjon med 24Sevenoffice
 • Tilleggsmodul – Matching
 • Tilleggsmodul – Rekvisisjon
 • Opp til 3 5000 årlige fakturaer
KOM I GANG NÅ

Ibistic Travel & Expense

Behandling av utleggs- og reiserefusjoner for 24SevenOffice

Spart tid med Ibistics løsning for behandling av utlegg og reiseregninger. Slutt med mistede kvitteringer og manglende overblikk over deres utgifter

 • Utlegg og kjøp med kredittkort

 • Kjøring og dietter

 • Godkjenningsflyt

 • Full integrasjon med 24SevenOffice

AppstoreGoogleplay
External image

KOM I GANG NÅ

Gratis oppsett av Ibistic Travel & Ecpense

BASIS

NOK700

månedlig

 • Gratis support
 • Ubegrenset antall brukere
 • Integrasjon med kredittkort
 • Fullt integrert med 24Sevenoffice
 • Opp til 500 årlige refusjonskrav
KOM I GANG NÅ

STANDARD

NOK900

månedlig

 • Gratis support
 • Ubegrenset antall brukere
 • Integrasjon med kredittkort
 • Fullt integrert med 24Sevenoffice
 • Opp til 1 000 årlige refusjonskrav
KOM I GANG NÅ

PREMIUM

NOK1200

månedlig

 • Gratis support
 • Ubegrenset antall brukere
 • Integrasjon med kredittkort
 • Fullt integrert med 24Sevenoffice
 • Tilleggsmodul – Reisebestilling
 • Tilleggsmudul – Forhåndgodkjenning
 • Opp til 1 500 årlige refusjonskrav
KOM I GANG NÅ

OBS! Et refusjonskrav – utleggsrapport kan godt inneholde flere utlegg, kjøring og dietter.

100 % automatisert integrasjon med 24SevenOffice

Integrasjon skal ikke være en bremsekloss. Vi har derfor sørget for data mellom 24SevenOffice og Ibistics løsninger spiller sammen. Det vil si – ingen manuell inntasting eller innlesing fra deres side da alle data utveksles automatisk mellom 24SevenOffice og Ibistic

 • Innlesing av leverandørregister i Ibistic

 • Innlesing av konteringsdimensjoner i Ibistic

 • Innlesing av konteringsregler og perioder i Ibistic

 • Innlesing av ferdig godkjente og konterte faktura- og utleggsbilag til Ibistic

Bestill en demo av våre løsninger

Få en online demo og se hvordan Ibistic passer akkurat dine behov for håndtering av inngående fakturaer og refusjonskrav for utlegg, kjøring og reiser