REJSEAFREGNING MED OVERBLIK 

Fra medarbejder med udlæg til medarbejder med finans og bogholderi – med Expense får I straks overblik over rejsers omkostninger og kan dermed let få styr på virksomhedens udeståender med medarbejdere. Diæter, kørsels- eller rejseudgift – Rejseafregningssystemet genkender og håndterer alle slags medarbejderudlæg. Kontering kan foregå løbende og er dermed altid opdateret og tilgængelig. Ibistic Expense fungerer desuden godt sammen med Ibistic Invoice til behandling af kreditor- og leverandørfakturaer.

 

nem rejseafregning og udlæg fra din foretrukne enhed
 
 
 
opret udlæg via kreditkorttransaktion - automatisk

OPRET UDLÆG VIA KREDITKORT-TRANSAKTION

Ibistic travel and expense har kreditkort integration, så I nemt kan oprette udlæg på baggrund af en transaktion. I får sikkerhed for korrekt beløbsoverførsel og kvitteringer matches nemt. Håndter alle typer rejseafregninger for ansatte via Ibistic Travel & Expense Management. Systemet giver mulighed for at foretage elektroniske betalinger til alle, der har erhvervsmæssige udlæg på kurser, transport, rejser eller lign. udgiftsposter. 

 

 

SÅDAN KLARER I LET JERES UDLÆG OG KØRSLER

Scan - upload -  og registrér! - umiddelbart efter udlægget er foretaget med hjælp fra Ibistics system til travel and expense management. Tiden for overfyldte ringbind med gamle kvitteringer er ovre. Ibistic Expense integreres til jeres regnskabs/ERP-system og gør det let for medarbejderen at udfylde rejseafregninger på computer, tablet eller smart phone. Hvad end det er medarbejderen selv eller en person fra regnskabsafdeling, der registrerer, er det let at viderebringe information om udlæg og bogføre de forskellige typer udlæg. Medarbejdere sparer tid og I opnår større sikkerhed for at medarbejderudlægget  udfyldes og opgøres rigtigt.

 
registrer nemt firmakørsler og udlæg.png
 
 
 
 
medarbejderudlæg og udlægsregistrering bliver nemt for jer
 

SMART REJSEAFREGNINGSSYSTEM – APP’EN JERES MEDARBEJDERE VIL ELSKE!

Gør det let – og undgå de krøllede kvitteringer i lommer og andre steder. Med Ibistic til Travel and Expense Management kan I ensarte jeres proces for registrering af rejseafregning og medarbejderudlæg helt fra medarbejderen står med sit rejseudlæg i hånden, til rejseafregningen er blevet godkendt – og til informationen om rejseudlægget er eksporteret og arkiveret.

 
 
 

Medarbejdere kan:

  •  Registrere et kreditkort direkte i systemet sådan at transaktioner automatisk overføres.

  • Tage et billede af sin kvittering med sin smartphone, scanne og uploade

  • Automatisk få sendt udlæg til registrering hos leder/godkender

 

Godkendere kan:           

  •  Automatisk modtage udlægsregistreringer og rejseafregninger

  •  Gennemse og godkende “on the fly” via webbrowser eller på mobil

  • Være sikret et opdateret system ift. gældende regler, satser og love.