Så er de nye satser for rejse- og kørselsgodtgørelse 2018 klar  – læs, hvad det betyder for dig

De nye standardsatser for rejsefradrag, skattefri rejsegodtgørelse, kost og logi for 2018 er nu tilgængelige. Staten har angivet nye satser for udbetaling til skattefri kørsel, logi, rejse- og kostgodtgørelse i Danmark. Disse træder i kraft 1. Januar 2018. Det er som bekendt arbejdsgiver, der skal kontrollere, at alle betingelser for skattefri kørselsgodtgørelse opfyldes, når en medarbejder har rejseafregninger og rejseudlæg. Herunder:

  • kørslens formål
  • kørslens mål 
  • dato
  • antal kørte kilometer
  • beregning efter satser
  • kørslen er i medarbejderens eget køretøj.
 
 
Ny-rejseafregning-kørselsoversigt.png

Automatisk udregning af takster gør det nemt for dig!

Hos Ibistic vil de nye satser fra SKAT blive opdateret og implementeret i Ibistic – klar til registrering af medarbejderudlæg og rejseafregninger fra januar 2018, når de træder i kraft. Det betyder, at du ikke skal bekymre dig for om taksten udregnes korrekt, det sker automatisk. Læs mere om ændringerne for satser nedenfor. Se gældende reglerne for skattefri rejsegodtgørelse hos SKAT (2017 - opdateres med 2018). Helt konkret er der følgende ændringer:

Satser i Danmark

Satsen for skattefri rejsegodtgørelse er steget, ligeledes ser det ud med satsen for kilometerpenge.

Satsen for rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse er for 2018 fastsat til kr. 498 pr. døgn for kost og er dermed steget fra de 487kr. pr. døgn i 2017. Satsen for logi udgør i 2018 kr. 214 pr. døgn overfor 209 kr. pr. døgn for 2017. Satserne for kørselsgodtgørelse er steget med en øre og lyder på:

  • Indtil 20.000 km årligt 3,54kr.  i 2018 - fra 3,53 kr. i 2017.
  • Over 20.000 km årligt 1,94 kr. i 2018 - fra 1,93kr. i 2017.
  • Cykel/knallert 0,53 kr.  i 2018 - fra 0,52 kr. i 2017.
Nye satser for kilometerpenge2018.png

 

Se alle satser fra SKAT 2018/2017 på SKAT's hjemmeside eller se den korte oversigt nedenfor. Du kan finde detaljeret information om rejsegodtgørelse, regler og satser for Danmark på Ibistics support side.

 

Rejsegodtgørelse


Kørselsgodtgørelse

 
 
 

Besøg vores HelpDesk for mere info om krav og regler.

Eller læs om Ibistics løsning Travel and Expense til nem oprettelse og registrering af rejseafregninger og udlæg.