Nye satser for rejsegodtgørelse 2017 implementeret i Ibistic – læs, hvad det betyder for dig

Nye standardsatser for rejsefradrag, skattefri rejsegodtgørelse, kost og logi for 2017 er nu tilgængelige. Staten har angivet nye satser for udbetaling til skattefri kørsel, logi, rejse- og kostgodtgørelse i Danmark. Disse træder i kraft 1. Januar 2017.

Det er som bekendt arbejdsgiver, der skal kontrollere, at alle betingelser for skattefri kørselsgodtgørelse opfyldes, når en medarbejder har rejseafregninger og rejseudlæg. Herunder:

  • kørslens formål
  • kørslens mål 
  • dato
  • antal kørte kilometer
  • beregning efter satser
  • kørslen er i medarbejderens eget køretøj.

 

De nye satser fra SKAT er nu opdateret og implementeret i Ibistic – klar til registrering af medarbejderudlæg og rejseafregninger. Det betyder, at du ikke skal bekymre dig for om taksten udregnes korrekt, det sker automatisk. Læs mere om ændringerne for satser nedenfor. Se gældende reglerne for skattefri rejsegodtgørelse hos SKAT. Helt konkret er der følgende ændringer:

 

Satser i Danmark

Satsen for skattefri rejsegodtgørelse er steget, mens satsen for kilometerpenge er faldet.

Satsen for rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse er for 2017 fastsat til kr. 487 pr. døgn for kost og er dermed steget fra de 477kr. pr. døgn i 2016. Satsen for logi udgør i 2017 kr. 209 pr. døgn overfor 205 kr. pr. døgn for 2016.

Satserne for kørselsgodtgørelse er faldet og lyder på:

  • Indtil 20.000 km årligt 3,53kr.  i 2017 - fra 3,63 kr. i 2016.
  • Over 20.000 km årligt 1,93 kr. i 2017 - fra 1,99kr. i 2016.
  • Cykel/knallert 0,52 kr.  i 2017 - fra 0,52 kr. i 2016.

 

Se alle satser fra SKAT 2017/2016 på SKAT's hjemmeside eller se den korte oversigt nedenfor.

Find detaljeret information om rejsegodtgørelse, regler og satser for Danmark på Ibistics support side.

Rejsegodtgørelse

 

 

 
 

Kørselsgodtgørelse

 

Besøg Ibistics Helpdesk for mere information om regler og krav til håndtering af udlæg og rejseafregninger eller læs om vores løsning Travel and Expense til oprettelse af udlæg og rejseafregninger.