Invoicedrop

OCR scanning, tolkning og verificering af leverandørfakturaer

Invoicedrop.com konceptet

Invoicedrop.com er et servicekoncept, der udbydes af Ibistic. Servicen gør det muligt for virksomheder at modtage leverandørfakturaer sendt per mail. Servicen OCR-scanner, tolker og verificerer fakturaerne, så virksomheder slipper for manuelt tastearbejde og samtidig minimerer muligheden for fejl.

Virksomhedens leverandører sender enten PDF eller TIFF fakturaer til [firmanavn]@invoicedrop.com, hvorefter servicesen afløfter fakturainformation og leverer informationer videre til virksomhedens løsning for kreditorhåndtering. Det er muligt at sende mere end et enkelt dokument i den samme e-mail, og ligeledes er det muligt at sende både PDF og TIFF filer i samme ombæring. En enkelt e-mail kan indeholde filer på op til 50MB, mens den enkelte vedhæftning ikke må overstige 6,5MB. Så snart e-mailen er blevet behandlet af invoicedrop.com integrationen, vil leverandøren modtage et svar per e-mail om, at dokumentet er modtaget eller et svar indeholdende en fejlmeddelelse.

Et vigtigt element i invoicedrop.com er dokumentsporing. Ibistic tildeler dokumentet et unikt sporings id-nummer, som videresendes til scanningscentralen. Dette sikrer avanceret sporingsfunktion for det enkelte dokument, og dokumentet spores således gennem hele scanningsprocessen. Når et dokument modtages til behandling, kender Ibistic sporings-id’et og kan derfor opdatere dokumentsporingen med en positiv kvittering. Hvis dokumentet af en eller anden grund afvises af scanningscentralen, vil der sendes en struktureret information herom. Fejlkvitteringen gemmes i invoicedrop.com og en e-mail sendes automatisk til dokumentets afsender.

Invoicedrop.com

Slip for papirfaktura og manuelt tastearbejde

Modtag leverandørfakturaer sendt per mail. Servicen OCR-scanner, tolker og verificere fakturaerne, så virksomheder slipper for manuelt tastearbejde og samtidig minimerer muligheden for fejl.

Udnyt de mange fordele med...

- Scanningskvalitet på 99 % nøjagtighed
- Konkurrencedygtige priser
- Slut med papirfaktura - en miljøvenlig løsning
- En tidsbesparende løsning - slip for manuelt tastearbejde

Type af fejlmeddelelser

CRITICAL ERROR! This message could not be processed for the following reason: Your mail contained no attachments. ​ *Denne besked kan ikke behandles, fordi din e-mail manglede en vedhæftet fil.

CRITICAL ERROR! This message could not be processed for the following reason: Your mail was sent to multiple recipients. Please only use one address in the TO header. * Bemærk, hvis man ønsker at sende en kopi af de e-mails, der sendes til en person, kan man frit bruge CC-feltet til dette.

CRITICAL ERROR! This message could not be processed for the following reason: Your mail contained no deliverable attachment. No documents from these messages will be processed. * Dette betyder, at enten modtageradressen eller filtypen var forkert.

CRITICAL ERROR! This message could not be processed for the following reason: The attachment 'qr.png.pdf' is invalid for the following reason: Invalid pdf document.File does not start with a valid header (%PDF) No attachments from this mail will be processed. * Denne hændelse opstår, når en ugyldig PDF-fil indlæses. Dette er en atypisk fejl.

CRITICAL ERROR! This message could not be processed for the following reason: The attachment 'qr.png.tif' is invalid. Error details: Invalid tiff document. Invalid image file header. No documents from this message will be processed. * Denne hændelse opstår, når en ugyldig TIFF indlæses. Dette er en atypisk fejl.

CRITICAL ERROR! The following attachment was rejected by the OCR/interpretation service and will not be delivered: A10012601597-1211.pdf Error details: The file contains an unsupported document type. (Processed 17-01-2012 06:12:03) * Please contact Ibistic Support if you have any questions. [Ibistic tracking id: e16672f6-0c17-4131-bbe0-e9ad296bcbd6] Filen indeholder en fil-type, der ikke understøttes.

CRITICAL ERROR! The following attachment was rejected by the OCR/interpretation service and will not be delivered: A10012601597-1211.pdf Error details: The file contains multiple documents. (Processed 17-01-2012 06:12:03) * Please contact Ibistic Support if you have any questions. [Ibistic tracking id: e16672f6-0c17-4131-bbe0-e9ad296bcbd6] ​ Filen indeholder eller består af flere dokumenter.

CRITICAL ERROR! The following attachment was rejected by the OCR/interpretation service and will not be delivered: A10012601597-1211.pdf Error details: The image quality of the file is not good enough for interpretation. (Processed 17-01-2012 06:12:03) * Please contact Ibistic Support if you have any questions. [Ibistic tracking id: e16672f6-0c17-4131-bbe0-e9ad296bcbd6] ​ Kvaliteten af billedfilen er ikke god nok til indlæsning.

CRITICAL ERROR! The following attachment was rejected by the OCR/interpretation service and will not be delivered: A10012601597-1211.pdf Error details: Not all pages of the document are included in the file. (Processed 17-01-2012 06:12:03) * Please contact Ibistic Support if you have any questions. [Ibistic tracking id: e16672f6-0c17-4131-bbe0-e9ad296bcbd6] ​ Alle sider blev ikke inkluderet i den behandlede fil.

CRITICAL ERROR! The following attachment was rejected by the OCR/interpretation service and will not be delivered: A10012601597-1211.pdf Error details: The document is corrupt and cannot be interpreted. (Processed 17-01-2012 06:12:03) * Please contact Ibistic Support if you have any questions. [Ibistic tracking id: e16672f6-0c17-4131-bbe0-e9ad296bcbd6] ​ Filen er beskadiget og vil derfor ikke blive indlæst.

CRITICAL ERROR! The following attachment was rejected by the OCR/interpretation service and will not be delivered: A10012601597-1211.pdf Error details: The file was rejected for other reasons. Please contact support. (Processed 17-01-2012 06:12:03) * Please contact Ibistic Support if you have any questions. [Ibistic tracking id: e16672f6-0c17-4131-bbe0-e9ad296bcbd6] ​ Filen blev afvist af øvrige årsager. Henvend dig venligst til Ibistic Support for yderligere information eller spørgsmål.